Donji kuhinjski element U90

Najbolja varijanta za iskorišćenje ugla u ugaonoj kuhinji je ovaj element. Osim što se koristi ceo ugao, svaki njegov deo je lako dostupan. Tu postoje dve varijante otvaranja vrata, tzv. vrata na vrata, gde se jedna obično manja vrata kače na veća pa se ujedno otvaraju, ili da se svaka vrata otvaraju za sebe, što je jednostavnija varijanta i za korišćenje i za montažu. Ovaj ugaoni element zahteva šarke koje se otvaraju 180 stepeni.

univer kantovan tankom ABS trakom

70′ x 55                           3 kom.    stranica

a’ x 55”                            1 kom.    pod

a-3,8′ x 53                      1 kom.    polica

a-3,6′ x 10                      2 kom.    vezač

b-55′ x 55”                    1 kom.   pod

b-55-1,8” x 55-1,8     1 kom.   vezac

70 x b-55-1,8               1 kom.   leđa

b-53-1,8” x 55-1,8     1 kom.   polica

univer kantovan ABS trakom

71,7′ x a-55-0,3”          1 kom.   vrata

71,7′ x b-57-0,3”          1 kom.    vrata

ili će biti obrnuto u zavisnosti koja je dimenzija veća a ili b

lesonit

71,5 x a-0,5             1 kom.     leđa

Napomena: apostrofi prikazuju koja strana se kantuje trakom, ako je jedan, onda jedna strana sa tom dimenzijom, a ako su 2 onda obe strane.

Podelite...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someone